PFRON wymaga instalowania starej i dziurawej wersji Javy?

PFRON dostarcza oprogramowanie SODIR, które jest niezbędne do obsługi dofinansowań w Zakładach Pracy Chronionej. SODIR dostarczany jest w wersjach online oraz offilne. Używać tylko aktualnego oprogramowania Wielokrotnie podkreślaliśmy, że jedną…

Zabezpieczenie sieci

Zabezpieczenie sieci informatycznych jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa IT. Powszechny dostęp do internetu, który nie ma ograniczeń powoduje, że każdy nasz komputer jest narażony na niebezpieczeństwo ingerencji z zewnątrz, co…