PFRON wymaga instalowania starej i dziurawej wersji Javy?

PFRON dostarcza oprogramowanie SODIR, które jest niezbędne do obsługi dofinansowań w Zakładach Pracy Chronionej. SODIR dostarczany jest w wersjach online oraz offilne. Używać tylko aktualnego oprogramowania Wielokrotnie podkreślaliśmy, że jedną…

Porady dla użytkowników Google Chrome

Porady dla użytkowników Chrome i Chromium. Szybkie, skuteczne usuwanie danych z przeglądarki. Chrome umożliwia nam szybkie usunięcie danych przeglądania. Należy jednocześnie nacisnąć klawisze Ctrl, Shift oraz Del, aby uruchomić panel…